LES NOSTRES UNITATS

gallery/escut

Al cau els infants i joves estan agrupats en grups d'edat anomenats UNITATS.

Cadascuna d'elles realitza activitats amb uns objectius concrets, que responen a les necessitats específiques dels nois i noies.

 

FOLLETS

Els més petits jugant es descobreixen a sí mateixos i al grup. Aprenen a esforçar-se i a respectar-se per tal que, amb el grup, puguin fer tot allò que es proposen. És l'edat de la màxima il·lusió per la descoberta, pel joc i pel somni. Els infants surten per primer cop de casa i comencen a descobrir els altres. Així aprenen a viure en col·lectivitat i a ésser alhora persones més autònomes. Molts dels hàbits que adquireixen en aquesta etapa seran per a tota la vida.

 

 

 

 

 

 

 

 

LLOPS

Tot jugant aprenen a ser cada dia més autònoms i a conviure amb els altres. S'enfronten amb el repte de fer, davant de qualsevol situació, tant com poden. És l'edat entusiasta de l'expressió i la creativitat, on la imaginació és al servei del joc i de les activitats. Les nenes i els nens aprenen a conviure en grup i a treballar en equip. Comencen a tenir els seus propis valors i es consoliden els hàbits que van formant la seva personalitat.​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​RAIERS

Com si fos una aventura van obrint els ulls al món i descobreixen nous valors en ells mateixos i en els seus companys. El compromís, envers ells mateixos, afirma tots aquests valors que porten dins. És l'edat de l'afirmació d'un mateix, on el desig de projectes i de reptes es fa més present. Els nois i noies desenvolupen el caràcter, les actituds i la capacitat de viure conjuntament i enriqueixen la seva personalitat. La implicació en els projectes potencia el seu compromís personal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​PIONERS

Amb el debat i la feina en grups descobriràn els trets fonamentals de la societat i el món. En aquest cas, el compromís envers els demés donarà forma a l'esperit escolta que poc a poc han anat construïnt.

És el temps decisiu pels ideals, per les preguntes i les ambicions. Noies i nois perfilen i concreten les seves responsabilitats. Són ells i elles els veritables protagonistes de la vida de la unitat: en són membres actius, i el grup pren una gran importància.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​CLAN

És el moment de recollir els esforços i orientar-los envers ells mateixos i sobretot envers els altres tot recordant el seu sentit escolta. És la vivència intensa en grup, ja que els clans, grups reduïts de joves amb finalitat formativa, treballen amb força l'autogestió, tot duent a terme un projecte propi.Des d'aquí el qui ho vulgui s'encamina a l'engrescador repte de ser cap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPS

Els caps són el que s'encarreguen de tot el que engloba la gestió de l'agrupament, però sens dubte la seva tasca més important és la que fan directament amb els infants i joves, és a dir, l' EDUCACIÓ EN EL LLEURE en l' escoltisme. Són ells i elles els/les que programen les activitats al cau, les executen amb els nens i les nenes i després en fan la seva evaluació i retroalimentació, tot això sota uns objectius pedagògics marcats. Els/les caps són persones joves que d'una forma voluntària intenten transmetre els valors de l'Escoltisme, no tenen cap perfil específic, no han de tenir més aptituds que les de tenir uns valors que s'ajustin a allò que l'escoltisme defensa, ganes i compromís de treballar amb infants o joves per aconseguir aquest objectiu. Els caps formen part del Consell d' Agrupament, que és l'òrgan decisiu de l'entitat. Aquest consell està format per aquests, els Clan i altres membres amb càrrecs i funcions diferents. El Consell d' Agrupament es reuneix regularment per a portar conjuntament totes les tasques de l'Agrupament, pel debat i la decisió, sempre donant prioritat a aquells afers directament relacionats amb els/les nens/es i joves de les unitats. Portar totes aquestes tasques a terme per a que l'agrupament i sobretot les unitats rutllin bé, potser comporta una bona estona de feina, però us assegurem que el resultat és molt gratificant i el que els/les caps n'acaben treient compensa àmpliament.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/follets
gallery/els llops d'excursió
gallery/som els raiers
gallery/pios
gallery/clan
gallery/caps